СУЗАНА СПАСОВСКА

1. ЗЕМИ МЕ
(Љ. Трајковски – Д. Мијалковски – Љ. Трајковски)
2. ВОДИ МЕ ВО РАЈ
(Д. Живковиќ – О. Зафировски – М. Лукаров)
3. ЗОШТО ЛАЖЕШ, ЗОШТО МАМИШ
(Д. Чемков – Ѓ. Георгиев – Т. Трајчевски)
4. НИГДЕ НЕМА ТАКВА ЉУБОВ
(Д. Вучиќ – Ѓ. Георгиев – Д. Вучиќ)
исполнува Драган Вучиќ
5. РОМАНСА
(Д. Масевски – Д. Масевски – В. Плевнеш)
исполнува Сиви Бенд
6. ЧУДНА СУДБА
(М. Груевски – М. Груевски – М. Завков)
7. КОГА ЉУБИ МОМА МЛАДА
(Т. Трајчевски – М. Стојановиќ – Т. Трајчевски)
8. МАРКО, МАРКО
(Т. Трајчевски – Ѓ. Георгиев – Т. Трајчевски)
9. СВИРЕТЕ МИ ТАМБУРИ
(М. Божиновски – Љ. Цветковски – М. Божиновски)
исполнува Нино Величковски
10. ПАРИ, ПАРИ
(М. Лукаров – М. Лукаров – С. Спасовска)
11. ЖАЛ ЗА ДЕСПИНА
(Љ. Трајковски – Т. Которчевиќ – Љ. Трајковски)
полнува Наум Петрески
12. ШТО МИ ФАЛИ
(М. Лукаров – М. Лукаров – С. Спасовска)
13. ЈАС БЕВ ТВОЈА РОБИНКА
(Т. Трајчевски – Ѓ. Георгиев – Т. Трајчевски)

Музички соработник: Т. Спасовски
Продуценти: К. Боев, Ѓ. Гешковски
Монтажа: Д. Дебарлиева
Идејно решение: Ж. Туниќ
Режисер: М. Гроздановски
Одговорен уредник: Јане Коџабашија

МК 22-2970/2 од 13,11,1992

>> 1993 <<
МРТ МП 31052