ТОА СМЕ НИЕ

1. ТОА СМЕ НИЕ
Муз. Гоце Џуклески, Текст: Георги Барбаровски, Арр. Сашо Ливрински
2. ДЕНЕС МИ Е РОДЕНДЕН
Муз. Гоце Џуклески, Текст: Сузана Спасовска, Арр. Сашо Ливрински
3. ВО СРЦЕТО ТЕ НАСЛИКАВ
Муз. Гоце Џуклески, Текст: Илче Ѓорѓиоски и Сузана Спасовска, Арр. Сашо Ливрински
4. НЕКА ПАМЕТИ
Муз. Гоце Џуклески, Текст: Бранко Николовски, Арр. Сашо Ливрински
5. НОВОГОДИШНА СНЕГУЛКА
Муз. Гоце Џуклески, Текст: Илче Ѓорѓиоски, Арр. Наум Џуклески
6. ПЕЈ, ИГРАЈ СО МЕНЕ
Муз. Гоце Џуклески, Текст: Ванчо тарабунов, Арр. Наум Џуклески
7. ВАЛЦЕР ЗА МЛАДЕНЦИТЕ
Муз. Гоце Џуклески, Текст: Орце Зафировски, Арр. Сашо Ливрински
8. ПЕСНА ЗА ВОДИЦИ
Муз. Гоце Џуклески, Текст: Борче Нечовски, Арр. Сашо Ливрински

Снимено во студиото “Анастасија” – Скојпје
Музички продуценти: Милан Завков, Сашо Ливрински, Наум Џуклески
Тон мајстор: Љупчо Павловски
Фонограмски продуцент: Рекосрд Сенатор – Битола – Македонија

>> 2013 <<
Сузана Спасовска
Гоце Џуклески
Сенатор Music CD 26/13