МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ

1. НЕ СЕ ВИТКАЈ СОФЧЕ
2. ПАРАХОДОТ
3. БИЛБИЛ ПЕЕ
4. БОР САДИЛА МОМА ЕВГЕНИЈА
5. СО МАКИ СУМ СЕ РОДИЛА
6. НЕ СИ ГО ПРОДАВАЈ КОЉО
7. ПИЛЕТО МИ ПЕЕ
8. ЈАНО СЕВДАЛИНО
9. СУДБО МОЈА СУДБИНО
10. БЛАГУНО ДЕЈЧЕ
дует со Пепи Бафтировски

1. НЕ ВИТКАЙ СЕ, СОФЧЕ
2. ПАРАХОДОТ МИ ПРИСТИГНА
3. БИЛБИЛ ПЕЕ
4. БОР САДИЛА МОМА ЕВГЕНИЯ
5. СО МАКИ СУМ СЕ РОДИЛА
6. НЕ СИ ГО ПРОДАВАЙ, КОЛЬО ЧИФЛИКОТ
7. ПИЛЕТО МИ ПЕЕ
8. ЯНО СЕВДАЛИНО
9. СУДБО МОЯ, СУДБИНО
10. САДЕ ТИ СЕ ЧУДА ЦВЕТО

Техничка реализација ТВ ТЕРА Битола
>> 1997 <<
Senator Records VHS 008

Техничка реализација ТВ Родина
>> 2008 <<
ВВД Руйчев DVD2108D15