СУЗАНА СПАСОВСКА

1. СУДБО МОЈА СУДБИНО
2. БОЖЈА РЕЧ
3. СТАНИ МАКЕДОНИЈО
4. ДАЈ ЈА СМЕТКАТА
5. АЈ СО СРЕЌА ДЕНОТ
6. ГОРДО МАКЕДОНИЈО
7. ЗЕМЈО МОЈА
8. РАСТИ СИНЕ
9. ДА СЕ ПАМТИ ОВОЈ ДЕН
10. ПЕЧАЛБАРСКА БАЛАДА
11. СТОЈАНЕ, СТО ТЕ УБИЛЕ
12. ТЕ ЉУБАМ
13. ПОДАЈ РАКА
14. ОПОМЕНА
15. ЗЕМЈО МАКЕДОНСКА
16. ЛЕШОЧКИТЕ КАМБАНИ
17. ГРЕШНО ВЉУБЕНИ
18. ЗДРАВО ЖИВО ДОМАЌИНИ
19. ЉУБОВ
20. АЛЕКСАНДАР ЦАР МАКЕДОНСКИ
21. РОДНО ОГНИШТЕ
22. КИТУШЕ МИТУШЕ

DVD СПОТОВИ
ПРОМОТИВНО ИЗДАНИЕ

>> 2008 <<
Сузана Спасовска