МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ 3

1. ЗЕМЈО МАКЕДОНСКА
Народна – арр. Сашо Ливрински
2. ПЕТРО ЛЕ ПИЛЕ ШАРЕНО
Народна – арр. Сашо Ливрински
3. ТРИ ГОДИНИ СТАНА
Народна – арр. Сашо Ливрински
4. МОРИ СВАЌЕ, СВАЌЕ
Народна – арр. Сашо Ливрински
5. ТАМУ ДОЛЕ КРАЈ БЕЛОТО МОРЕ
м. Васка Илева – т. Н. Алтиевски – арр. Милан Завков
6. ОСТАНА РАТКА МЛАДА УДОВИЦА
Народна – арр. Сашо Ливрински
7. БОЛЕН ЛЕЖИ МЛАД СТОЈАН
Народна – арр. Сашо Ливрински
8. АЈДЕ ДА СИ РЕЧИМЕ ЕДНА ПЕСНА
Народна – арр. Сашо Ливрински
9. МАКЕДОНСКО ДЕВОЈЧЕ
м. т. Јонче Христовски – арр. Сашо Ливрински
10. И НИЕ СМЕ ДЕЦА НА МЕКЕДОНИЈА
Народна – арр. Сашо Ливрински

Во песната МОРИ СВАЌЕ, СВАЌЕ е употребен мал цитат од орото РАТЕВКА од авторот Иван Терзиев

Снимено во студијата: Анастаија, Сити Саунд и Гени Плус
Гости: Сашо Ливрински – хармоника
Милан Завков – Хармоника (3)
Влатко Терзиски – Кларинет
Јане Крстевски – Тамбура
Георгиј Мицевски – Тапан и Тарабука
Фотографии: Јован Јон

>> 2014 <<
Сузана Спасовска
Сенатор Music CD 33/14