СУЗАНА СПАСОВСКА

1. СТАНИ МАКЕДОНИЈО
2. ЛЕШОЧКИТЕ КАМБАНИ
3. ПЕЈ, БИСТРО ПЕЈ
4. БОЖЈА РЕЧ
5. ПЕЧАЛБАРСКА БАЛАДА
6. КАЛИНО МОМЕ
7. ТЕ ЉУБАМ
8. ПОДАЈ РАКА
9. ЈАС ТЕ САКАМ
10. АМАН, АМАН
11. ДА СЕ ПАМТИ ОВОЈ ДЕН
12. ДАЈ ЈА СМЕТКАТА
13. ЗАСВИРИ ЕДНА НАША
14. ВЕРОВАЈ ВО ОВОЈ ЖИВОТ
15. БАЛКАНСКА ВИСТИНА
16. СИ ИМАМ ЈАДОВИ

ПРОМОТИВЕН ПРИМЕРОК
АВСТРАЛИСКА ТУРНЕЈА

>> 2002 <<
Сузана Спасовска