Приказна

1. АЈ, ЃОРУШИЦЕ ЦРНО ОКО
Народна, аранжман: З. Миладиноски
2. БАБО, БАБО
музика и текст: С. Спасовска, аранжман: Д. Миленковски
3. ДЕВЕРЕ, ДЕВЕРЕ
музика и аранжман: С. Станишковски, текст: С. Спасовска
4. СРЕЌО МАЈКИНА
музика и аранжман: Д. Миленковски, текст: С. Спасовска
5. НАША МАЛА ПРИКАЗНА
музика и текст: Р. Самарџиев, аранжман: К. Габровски
6. ТАГУВАМ СО НАСМЕВКА
музика, текст и аранжман: Љ. Чедомирски
7. РАМО ЗА ПЛАЧЕЊЕ
музика, текст и аранжман: Љ. Чедомирски
8. ИЗМАМЕНА
музика и аранжман: И. Христов, текст: М. Талески и С. Спасовска
9. ЛАЖИ МЕ
музика и аранжман: Д. Јовчевски, текст: С. Спасовска
10. СО ТЕБЕ ИМАМ СÉ
музика, текст иаранжман: Љ. Чедомирски
11. СПОМЕНИ
музика и аранжман: Љ. Чедомирски, текст: С. Спасовска
12. ИМА ЕДНА ЗЕМЈА
музика и аранжман: Љ. Чедомирски, текст: С. Спасовска
13. ЗЕМЈАТА НА СОНЦЕТО
музика и аранжман: Љ. Чедомирски, текст: Е. Мекиќ
14. ДОМА СИ Е ДОМА
музика и аранжман: Д. Миленковски, текст: С. Спасовска
15. ДРЕВНА ЗЕМЈА
музика и аранжман: С. Ливрински, текст: О. Зафировски
16. ЗОРА ЗОРИ
музика и текст: Р. Самарџиев, аранжман: М. Завков
17. ЏАБЕ ТИ Е
музика: Б. Целески, текст: С. Спасовска, аранжман: Д. Илиевски
18. ЕЈ, УБАВ ДЕН
музика: Г. Џуклески, текст: С. Спасовска и И. Ѓорѓијоски, аранжман: СА. Ливрински
19. DАДА АМЕА
музика и аранжман: К. Наумовски Мина, текст: С. Џика

Продуценти: Сузана Спасовска и Дејан Величковиќ
Концепт, идејно решение, дизајн: Дејан Величковиќ
Илустрации по дизајн: Сара Петковска
Едитирање: Дејан Величковиќ

> 2021 <<
Сузана Спасовска

нарачки на e-mail: mojaprikazna@gmail.com

Loading